Motorcykelklubben Gladiatorerna bildades lördagen den 19 April 1971 och dess första paragraf lyder då som nu: 
"Gladiatorerna vill propagera för motorcyklismen, främst genom att samla dem, ge dem lokal till umgänge och aktiviteter. Dessutom vill vi genom olika aktiviteter, anordnade av oss och andra klubbar, knyta kontakter med andra motorcyklister för att främja vårt gemensamma intresse." 

MCK Gladiatorerna är en klubb med medlemmar i varierande ålder, med motorcykeln som den gemensamma nämnaren.
Vi sysslar med allt mellan motorcykeltävlingar och resor, men har några ständigt återkommande aktiviteter kopplade till motorcykeln. 
Varje Tisdag hela året träffas vi i klubbstugan. Dessa tisdagar ägnas åt grillning och socialt liv.

Onsdagar samlas vi på klubben 18:30 fören gemensam tur på våra cyklar med stopp för fika på vägen, varmt välkomna. 

aug starta vi kl 18,00 ( för att slippa köra för länge i mörker) r att åka en sväng, med något fikaställe som mål för turen. 

 

 

Kolla gärna Aktiviteter. Uppdateras lite då och då.