STYRELSEN

Ordförande

Christel Billqvist

christel@billqvist.se

Mobil: 0701479646

Sekreterare

Marianne Jönsson
Mail: marianne.293779@insatnet.nu
 

Kassör

Mats svensson
Mail: mats.svensson@kkb.se
 

Vice ordförande

Clas jacobson

Vice sekreterare

Bo Sjögren

 

i Valberedningen sitter. Bengt Jakobsen, Hans Gran och Ronny Jönsson